23 Temmuz 2012 Pazartesi

Geri dönüşüm

Geri dönüşüm kısaca kullanım dışında kalan işe yaramayan atık haline gelen malzemelerin farklı yöntemler kullanılarak tekrar imalata sokulabilmesi anlamına gelmektedir. Yeniden değerlendirme imkanı olan maddeler tekrar üretim sürecine geri dönüşüm sayesinde kazandırılır.


Tabii kaynakların sonsuz olmaması bir gün tükenebileceği geri dönüşümü önemli bir unsur haline getirmiştir. Bu durum neticesinde ortaya çıkabilecek olan krizleri önlemek adına ortaya çıkan atıkların tekrar kullanılabilmesi için çeşitli yöntemler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Geri dönüşümün öneminin farkına varan ülkeler ekonomiye katkıda da bulunmak adına israfa son vermek ve bu atıkların yeniden değerlendirebilir hale getirmek için teknolojinin gelişmesini ve her türlü imkanları uzun vadede kullanmaktadırlar.Geri dönüşümde amaç sadece atıkların tekrar kullanılabilir hammadde olarak ortaya çıkması değil, tüketimle meydana gelen atık malzemelerinde bir şekilde ortadan kaldırılması ve doğaya zararının minumum seviyeye indirilmesi olarakta gösterilebilir.

Hiç yorum yok: